Organizacja i przeprowadzenie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z województwa opolskiego do miejscowości w Polsce w ramach projektu pt. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II i III edycja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej – Numer referencyjny: UZP.4011.15.2020

 1. Ogłoszenie.docxMS Word document, opens a new window
 2. SIWZ.docxMS Word document, opens a new window
 3. Zał. 1 do SIWZ – Treść oferty – wzór.docxMS Word document, opens a new window
 4. Zał. 2 do SIWZ – WSTĘPNE oświadczenie.docxMS Word document, opens a new window
 5. Zał. 3 do SIWZ – Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docxMS Word document, opens a new window
 6. Zał. 4 do SIWZ – Wykaz usług – wzór.docxMS Word document, opens a new window
 7. Zał. 5 do SIWZ – Wykaz osób – wzór.docxMS Word document, opens a new window
 8. Zał. 6 do SIWZ – Wzór umowy cz. nr 1 – ferie zimowe.docxMS Word document, opens a new window
 9. Zał. 6 do SIWZ – Wzór umowy cz. nr 2 – kolonia letnia.docxMS Word document, opens a new window
 10. Zał. 6 do SIWZ – Wzór umowy cz. nr 3 – kolonia letnia.docxMS Word document, opens a new window
 11. Zał. 7 do SIWZ – Wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych.docxMS Word document, opens a new window
 12. Zał. 8 do SIWZ – Grupa kapitałowa.docxMS Word document, opens a new window

2.10.2020 r.

 1. 01.10.2020 Pytania i odpowiedzi.docxMS Word document, opens a new window

5.10.2020 r.

 1. 05.10.2020 Pytania i odpowiedzi.docxMS Word document, opens a new window

9.10.2020 r.

 1. Zestawienie ofert – informacja z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.docxMS Word document, opens a new window

14.10.2020 r.

 1. Poprawa 14.10.2020 r. – Zestawienie ofert – informacja z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.docxMS Word document, opens a new window
 2. Odrzucenie ofert w częściach 1, 2, 3.docxMS Word document, opens a new window

19.10.2020 r.

 1. Odrzucenie w cz. 1 oferty nr 6.docxMS Word document, opens a new window

30.10.2020 r.

 1. Wybór najkorzystniejszej oferty w cz. 1, 2, 3.docxMS Word document, opens a new window

Osoba odpowiedzialna za treść: Barbara Rokosz
Opublikował: Dariusz Lisowski (29 września 2020 r. godz. 14:35)
Ostatnio zmienił: Dariusz Lisowski (30 października 2020 r. godz. 13:32)