ŚWIADCZENIE USŁUG „MARSZAŁKOWSKIEGO KURIERA SPOŁECZNEGO” polegających na pomocy osobom starszym i niesamodzielnym podczas epidemii COVID-19 na terenie województwa opolskiego (sprawianie zakupów, dowożenie artykułów spożywczych oraz leków, dowożenie gotowych, ciepłych posiłków ,doraźna pomocy wg potrzeb) w ramach projektu „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Znak sprawy: UZP.4011.2.2021


  1. Ogłoszenie – Marszałkowski kurier społeczny.docxMS Word document, opens a new window
  2. Zał. nr 1 do ogłoszenia – Opis potrzeb i wykaz jednostek.xlsxMS Excel document, opens a new window

30.03.2021 r.

  1. Aktualizacja z dnia 30.03.2021 r. – Zał. nr 1 do ogłoszenia – Opis potrzeb i wykaz jednostek.xlsxMS Excel document, opens a new window

2.04.2021 r.

  1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2.04.2021 r.pdfPDF document, opens a new window

15.04.2021 r.

  1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdfPDF document, opens a new window

Osoba odpowiedzialna za treść: Barbara Rokosz
Opublikował: Dariusz Lisowski (10 marca 2021 r. godz. 22:43)
Ostatnio zmienił: Dariusz Lisowski (15 kwietnia 2021 r. godz. 21:44)